Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "NINH THUẬN" CHO SÀN PHẨM NHO Phòng Quản lý khoa học cơ sở

 

Sáng ngày 12/03/2010, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở dự án: “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của Ninh Thuận”. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho. Từ mô hình này tiến tới thiết lập mô hình mẫu về xây dựng chỉ dẫn địa lý cho loại nông sản tương ứng. Theo TS. Phan Quốc Anh, Chủ nhiệm dự án thì ý tưởng của dự án đã được hình thành từ nhiều năm trước nhưng đến tháng 6 năm 2008 mới được Bộ Khoa học và công nghệ chấp thuận phê duyệt và thực hiện.  Kết quả mà dự án là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu khoa học và thực tiễn làm căn cứ để đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho; xác định được mối tương quan giữa một số tính chất đất với chất lượng nho của Ninh Thuận có so sánh với nho Bình Thuận, làm nổi bật nét đặc thù về tập quán canh tác của con người vùng trồng nho, xây dựng bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng nho và xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nho của Ninh Thuận, xây dựng hệ thống nhận diện quảng bá chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho với đầy đủ các yếu tố cần thiết, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tính chất pháp lý, xây dựng các hệ thống văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho.

Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đã đánh giá cao kết quả của dự án, nó có ý nghĩa thực tiễn cho việc phát triển cây nho về diện tích và kinh tế hộ. Trong tương lai gần, cây nho Ninh Thuận sẽ trở về với vị thế đúng của nó./.

Phòng QLKH cơ sở-Sở KH&CN Ninh thuận
Số lượt đọc: 2147 - Ngày cập nhật: 06/01/2015
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software