Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác

Liên hiệp hội --> Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI TỈNH NINH THUẬN

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ  2020-2025

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Giới tính

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Trình độ LL CT

Chức vụ, cơ quan

Chức vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Số điện thoại

Email liên lạc

01

Lê Trần An

1962

Nam

Không

Cao đẳng Nông nghiệp

Sơ cấp

Phó Chủ tịch Hội Làm vườn

UV BCH

0918352065

ninhthuan.vac@gmail.

com

 

02

Phạm Thanh Bình

1972

Nam

X

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

GĐ. Tr tâm KC&XTTM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nho và Táo

UV BCH

0913882825

binh_khuyencong@yahoo.com.vn

03

Phan Tấn Cảnh

1971

Nam

X

Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

Cao cấp

Gíam đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Xây dựng,

UV BCH

0913709897

tancanh71@yahoo.com

04

Tống Mỹ Cường

1956

Nam

X

Cử nhân Luật

Trung cấp

 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia

 

UV BCH

 

0919.062054

tongmycuong1956@gmail.com

05

Thái Đức Dũng

1953

Nam

X

Cử nhân Kinh tế, CN Anh văn

Cao cấp

Nguyên Phó ban Kinh tế -Ngân sách HĐND Tỉnh

UV BCH

0902.175475

thaiducdungnt@gmail.com

06

Phạm Thị Bích Hà

1970

Nữ

X

Cử nhân ngữ văn,

CN xây dựng đảng-chính quyền nhà nước

Cao cấp

PCT UB MTTQVN tỉnh

UV BCH

0918.381650

phamthibicha168@gmail.

com

07

Lưu Xuân Hải

1973

Nam

X

Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UV BCH

 

0913.184344

hailx.ngan@gmail.com

08

Trần  Thị  Anh Hoàng

1966

Nữ

X

Thạc sĩ chính trị

Cao cấp

Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy

UV BCH

0919858689

cqubkttuninhthuan@gmail.com

09

Phạm Châu Hoành

1954

Nam

X

Cử nhân KH Sinh

Trung cấp

Tổng Thư ký liên hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội Nho và Táo

UV TV,

Tổng thư ký

0913.641324

hoanhpc@gmail.com

10

Lê Chí Hùng

1958

Nam

X

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Phó GĐ Trung tâm Dưỡng sinh

UV BCH

 

0913.930211

phunglekhanhngan@

yahoo.com

11

Lê Kim Hùng

1960

Nam

X

Kỹ sư Cơ khí,

Cử nhân Hành chính

Cao cấp

Giám đốc Sở KH&CN.

UV TV, Chủ tịch

0913.930362

kimhung@ninhthuan.gov.vn

12

 Trần Văn Khang

1978

Nam

X

Thạc sĩ KH cây trồng

Trung cấp

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng TBKH&CN

UV BCH

0918.435.602

tranvankhangnt@gmail.

com

13

Phan Công Kiên

1975

Nam

X

Tiến sĩ Nông nghiệp

Cao cấp

Phó Viện trưởng Viện NC cây Bông &PTNN Nha Hố

UV BCH

0918.824349

kiennhaho@gmail.com

14

Bùi Văn Kỳ

1964

Nam

X

Dược sĩ CK I

Cao cấp

Chủ tịch Hội Dược học, PGĐ Sở Y tế

 

UV TV, Phó chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra

 

0913.882247

kybui20464@gmail.com

15

 

Nguyễn Khắc Lâm

 

1965

Nam

X

Tiến sĩ nông nghiệp

Cao cấp

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

UV BCH

 

0913.696527

khaclam02@yahoo.com

16

Nguyễn Anh Linh

1963

Nam

X

Cử nhân Toán

Cao cấp

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

UV BCH

0918.824143

anhlinh@ninhthuan.edu.vn

17

Nguyễn Phi Long

1964

Nam

X

Cử nhân Vật lý, Thạc sĩ QL giáo dục;

Cao cấp

 

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Uỷ viên Thường vụ

0908.033970

longnguyenphi47@gmail.

com

18

Hồ Trọng Luật

1971

Nam

X

Thạc sĩ kinh tế

Cao cấp

Phó GĐ. Sở Tài chính

UV BCH

0913.696668

hotrongluat@ninhthuan.

gov.vn

19

Trần Đình Minh

1963

Nam

X

Kỹ sư Xây dựng

Sơ cấp

Giám đốc Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành

UV BCH

 

0903.616205

dinhminhtrannt@yahoo.

com.vn

 

20

Bành Thị Danh Nguyên

1970

Nữ

X

Chuyên khoa I Điều dưỡng

Trung cấp

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

UV BCH

0917.862941

banh.danhnguyen@gmail.

com

21

Huỳnh Hữu Phúc

1984

Nam

X

Kỹ sư Thủy sản

Cao cấp

Phó Bí  thư Tỉnh đoàn

UV BCH

0919.854959

hhphuc1984@gmail.com

 

22

Huỳnh Thu Phước

1953

Nữ

X

BS CK I Y học cổ truyền

Trung cấp

Phó Chủ tịch Hội Đông Y

UV BCH

 

0918.772139

cbhoidongynt92 @gmail.com

23

Nguyễn Phan Anh Quốc

1979

Nam

X

Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử

Cao cấp

Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Ninh Thuận

UV BCH

0913.595972

anhquoctcn@gmail.com

 

24

 

Lê Văn Quê

 

1978

 

Nam

 

Không

 

Cử nhân Luật

 

Sơ cấp

Tổng GĐ Cty CP Đầu tư S6. Chủ tich Hiệp hội giống thủy sản

 

UV BCH

 

0972.272829

leques6.jsc@gmail.com

25

Trần Quốc Sanh

1971

Nam

X

Cử nhân kinh tế

Cao cấp

Phó Giám đốc Sở Công thương

UV BCH

 

0919.697098

sanhtran27@gmail.com

 

26

Nguyễn Hoàng Sơn

1979

Nam

X

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, CN hành chính,

Thạc sĩ nông nghiệp

Cao cấp

Phó Giám đốc Sở KH&CN

UV TV, Phó chủ tịch

 

0908.106.481

hoangson@ninhthuan.gov.vn

27

Nguyễn Hoàng Thái

1961

Nam

X

Kỹ sư Thủy lợi

Cao cấp

Phó GĐ Sở KH&ĐT

UV BCH

 

0913.930239

hoangthai.htn@gmail.com

28

Đỗ Trung Thu

1950

Nam

X

Thạc sĩ Hóa học

Cao cấp

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Thuận

UV BCH

0913.785.587

dothunt1950@gmail.com

29

Nguyễn Văn Tính

1964

Nam

X

Cử nhân kinh tế

Cao cấp

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

UV BCH

0917.989414

vantinh283@gmail.com

30

Bùi Thị Anh Vân

1960

Nữ

X

Thạc sĩ Nông nghiệp

Cao cấp

 

Chủ tịch Hội thủy sản

 

UV BCH

0913.646052

vansts@yahoo.com

31

Trần Thị Xuyến

1970

Nữ

X

Tiến sĩ Tâm lý học

Cao cấp

Phó Hiệu trưởng CĐSP Ninh Thuận

UV BCH

0915.327.908

xuyenninhthuan@yahoo.com.vn

 

                                   

    

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software