Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-3pgw0a04fg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Video

Máy phát thuốc tự động tại quầy thuốc bệnh viện - sản phẩm đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2020-2021

- Máy phát thuốc tự động

Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software