Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác

Liên hiệp hội --> Hội thành viên

DANH SÁCH CÁC HỘI THÀNH VIÊN và TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 
 
 

STT

Tên HỘI

Địa chỉ, số đt

Chủ tịch Hội

Đại diện Hội trong BCH LHH

01

Hội Làm vườn

291 đường 21 tháng 8

0683.835023

Ô Lưu Khoan,

PGĐ Sở NN&PTNT

Ô Lê Trần An

PCT thường trực Hội ( 0918.352065)

02

Hội Xây dựng

Sở Xây dựng, đường 16 tháng 4 (0683.824997)

Ô Phan Tấn Cảnh, Giám đốc Sở Xây dựng ( 0913.709897 )

Ô Phan Tấn Cảnh, Chủ tịch Hội

C ( 0913.709897 )

03

Hội Đông Y

11. Ngô Quyền, TP PRTC

Ô Nguyễn Xuân Tuyển

Ô Nguyễn Xuân Tuyển

( 0918.560904 )

04

Hội Dược học

Số 1 đường 21 tháng 8

( Sở Y tế )

Ô Trần Tuấn Hùng

Ô Trần Tuấn Hùng( 0913.930463 )

05

Hội Tin học

217 A đường Thống Nhất

Ô Dương Ngọc Hưng

GĐ Sở TT&TT ( 0982.892222 )

Ô Lê Quốc Vũ., Phó Chủ tịch Hội

 ( 0913930352 )

06

Hội Luật gia

45 đường Trần Phú

0683.820199

Ô Phạm Văn A

( 0982.841952)

Ô Phạm Văn A

( 0982.841952)

07

Hiệp hội Giống Thủy sản

Chi cục Nuôi trồng Thủy sản, Ngô Gia Tự

Ô Trần Văn Tiếp,GĐ Doanh nghiệp Tiếp Thành

không có

 

08

Hội Điều dưỡng

Đường Lê Hồng Phong ( Bệnh viện Tỉnh )

Bà Nguyễn Thị Nhàn,

Điều dưỡng trưởng BV Đa khoa Tỉnh ( 0945204093) )

Không có

09

Hội Doanh nghiệp

295 đường 21 tháng 8 TP PRTC

Vũ Hữu Tuân,GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng ( 0913.882081)

Đào Ngọc Toại,Ủy viên thường vụ

 ( 0913.930330)

10

Hội Nghề cá

291 đường 21 tháng 8

Bà Bùi thị Thanh Vân, PGĐ Sở NN&PTNT( 0913.646052)

Bà Bùi Thị Thanh Vân,

Chủ tịch Hội

11

Hiệp hội Nho

34 đường 16 tháng 4

Đỗ Trung Thu, PCT thường trực LHH( 0913.785587)

 

12

Trung tâm Dưỡng Sinh

34 đường 16 tháng 4

Trần Văn Long ( 01684.745527)

Không có

 

 

 

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software