Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018

 Căn cứ công văn số 927/LHHVN-VIFOTEC ngày 19/12/2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm  2018;

Căn cứ công văn số 5815/UBND-KTN, ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý chủ trương triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày  16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018;

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

          Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2018 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ  vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

          Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.

          Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh nhà phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 14 năm 2018.

           II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các em thanh thiếu niên nhi đồng trong địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 6 tuổi đến 19 tuổi đều có quyền tham gia dự thi (có ngày sinh từ 15/7/1999 đến 31/7/2012). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tham gia.

          III. Nội dung kế hoạch triển khai:

1. Công tác chuẩn bị :

          - Thành lập Tổ thư ký, ban hành Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định;

- Họp Ban Tổ chức và Tổ thư ký để thống nhất nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi gồm: Quán triệt Thể lệ tham gia Cuộc thi, thông qua Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, tài liệu liên quan đến phát động Cuộc thi ….

2. Tổ chức phát động Cuộc thi, tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Làm các băng - rôn,  in tờ bướm, tờ rơi;

- Thông báo trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Đài Phát thanh các huyện, thành phố, tạp chí, bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các thành viên trong Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai việc tuyên truyền, vận động Cuộc thi trong phạm vi của đơn vị mà mình đại diện.

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận đề tài/giải pháp tham gia Cuộc thi

- Ban tổ chức Cuộc thi định kỳ tổ chức họp 2 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm thực hiện Cuộc thi đúng kế hoạch và có chất lượng.

- Các đơn vị phối hợp thực hiện: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số ngành liên quan có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các thí sinh tham gia dự thi trong phạm vi các đơn vị mà mình phụ trách.

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là đơn vị thường trực của Cuộc thi tiếp nhận các đề tài/giải pháp tham dự Cuộc thi  có trách nhiệm xem xét về mặt thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi trong trường hợp cần thiết.

4. Thành lập Hội đồng chấm thi:

4.1. Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. Được chia thành 05 Hội đồng như sau:

          - Đồ dùng dành cho học tập;

          - Phần mềm tin học;

          - Sản phẩm thân thiện với môi trường;

          - Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

          -  Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

4.2. Hội đồng chấm thi xem xét đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi bằng hình thức chấm điểm trên hồ sơ dự thi và ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia được Tổ Thư ký tổng hợp. Kết luận đánh giá, xét giải của Hội đồng chấm thi được ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng.

5. Khen thưởng

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng chấm thi sẽ quyết định các giải thưởng của Cuộc thi với số lượng giải tối đa như sau:

- 02 giải nhất;

- 05 giải nhì;

- 10 giải ba;

- 10 giải khuyến khích;

- 03 giải cho các đơn vị có thành tích suất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia  Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định khen thưởng đối với các đề tài/giải pháp đạt giải và chọn những giải pháp xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2018;

- Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết Cuộc thi và trao giải trong tháng 6 năm 2018.

- Chuyển kết quả các học sinh đạt giải về Sở Giáo dục và Đào tạo để cấp Giấy chứng nhận bổ sung vào hồ sơ thi tốt nghiệp và tuyển sinh.

6. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:

- Mức chi cho Cuộc thi do Ban Tổ chức quy định theo Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/02/2007 của Bộ Tài chính ban hành về việc “hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật”.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi có kế hoạch vận động các nhà tài trợ để có thêm kinh phí khen thưởng dành cho các giải pháp đạt giải.

IV. Thời gian tổ chức và tiến độ thực hiện:

1.Thời gian tổ chức: từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2018.

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ khi công bố đến hết ngày 15/5/2018.

- Hội đồng chấm thi, tổng kết, trao giải thưởng và lựa chọn giải pháp tham gia Cuộc thi toàn quốc trong tháng 6/2018.

2. Tiến độ thực hiện công việc :

 

STT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện

1

Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 01/2018

UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

2

Họp Ban Tổ chức, tổ Thư ký Cuộc thi

Tháng 01/2018

Ban tổ chức Cuộc thi

3

Duyệt kinh phí Cuộc thi

Tháng 01/2018

Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở KH&CN, Sở Tài chính.

4

Phát động Cuộc thi

01/02/2018 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh

Ban tổ chức Cuộc thi

5

Tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin

Tháng 01/2018 – 5/2018

Ban Tổ chức Cuộc thi

6

Thu nhận bài dự thi và hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, thẩm tra hồ sơ

Tháng 02/2018 – 15/5/2018

Tổ thư ký

7

Tổ chức chấm, phản biện.

Tuần thứ 1 của tháng 6/2018

Tổ thư ký, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi

8

Tổng kết, trao giải.

Tuần thứ 2 của tháng 6/2018 tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

Ban tổ chức Cuộc thi

9

Chọn và gửi giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ 14 năm 2018

Tháng 6/2018

Ban tổ chức Cuộc thi

 

V. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh:

- Chủ trì điều hành và tổ chức Cuộc thi, Thường trực trong Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tổ chức phối hợp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các trường học tích cực tham gia Cuộc thi;

- Trực tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi; tổng hợp phân loại đề tài/giải pháp theo từng lĩnh vực; tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động tổ chức và nghiệp vụ của Cuộc thi;

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Báo các định ký cho Ban tổ chức.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và các  cơ sở Đoàn, Đội triển khai Cuộc thi sâu rộng trong tất cả đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh với nhiều hình thức khác nhau.

- Phối hợp tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Đưa kết quả tham gia Cuộc thi vào tiêu chí thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn, Đội.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Có văn bản và biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm KTTH-HN; Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia Cuộc thi. Đăng ký số lượng học sinh tham dự lễ phát động.

- Phối hợp Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải cấp tỉnh để thực hiện quyền lợi được cộng điểm trong các kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các cơ quan, đơn vị khác:

          4.1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh lập dự toán kinh phí của Cuộc thi và xây dựng kinh phí hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các thí sinh có giải cao của Cuộc thi (nếu có).

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

4.2. Sở Tài chính: Phối hợp với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về nguồn kinh phí để bảo đảm tổ chức thực hiện Cuộc thi.

                             4.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Phối hợp với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để có kế hoạch triển khai tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

- Triển khai tổ chức tuyên  truyền về Cuộc thi trên các trang web của ngành quản lý, trên các Đài truyền thanh các Huyện, Thành phố với nội dung, thời lượng tin bài hợp lý.

4.4. Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi có kế hoạch triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2018 của tỉnh Ninh Thuận.

 Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên nhi đồng tham gia đạt kết quả tốt Cuộc thi này./.

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CHỦ TỊCH                                                    KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                   Lê Kim Hùng                                                       Nguyễn Anh Linh

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                        PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                                                     Huỳnh Hữu Phúc

           

Nơi nhận:

- Qũy hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC);

- Tỉnh ủy,UBND tỉnh (b/c);                                                                                        

- Các s: KH&CN, GD&DT, Tài chính, TT&TT;

- Tỉnh Đoàn;

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;                                                                             

- Thành viên BTC;

- Tổ Thư ký;

- Lưu: VT LHH.

BTC
Số lượt đọc: 946 - Ngày cập nhật: 16/05/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software