Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
Kế hoạch Cuộc thi STDCTTNNĐ tỉnh Ninh Thuận 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ  chức Cuộc thi  Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
 tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020

 
 
 

 

 

Căn cứ công văn số 946/LHHVN-VIFOTEC ngày 09/12/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm  2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BTC - TTNNĐ, ngày 05/02/2020 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/02/2020 của Ban tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi Sáng tạo dành cho TTN, NĐ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020

Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

          Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 14 năm 2020 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ  vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

          Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh.

          Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài/giải pháp sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài/giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 16 năm 2020.

           II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền tham gia dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tham gia.

          III. Nội dung triển khai kế hoạch:

1. Công tác chuẩn bị :

          - Thành lập Tổ thư ký, ban hành Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định;

          - Họp Ban Tổ chức và Tổ thư ký để thống nhất nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi gồm: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi,  Thể lệ tham gia Cuộc thi, tài liệu liên quan đến phát động Cuộc thi ….

2. Tổ chức phát động Cuộc thi và tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Làm các băng - rôn,  in tờ bướm, tờ rơi;

- Thông báo trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thành phố, tạp chí, bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các thành viên trong Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai việc tuyên truyền, vận động Cuộc thi trong phạm vi của đơn vị mà mình đại diện.

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận đề tài/giải pháp tham gia Cuộc thi

- Ban tổ chức Cuộc thi định kỳ tổ chức họp 2 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm thực hiện Cuộc thi đúng kế hoạch và có chất lượng.

- Các đơn vị phối hợp thực hiện: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số ngành liên quan có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các thí sinh tham gia dự thi trong phạm vi các đơn vị mà mình phụ trách.

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là đơn vị thường trực của Cuộc thi tiếp nhận các đề tài/giải pháp tham dự Cuộc thi có trách nhiệm xem xét về mặt thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi trong trường hợp cần thiết.

4. Thành lập Hội đồng chấm thi:

4.1. Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. Được chia thành 05 Hội đồng như sau:

          - Đồ dùng dành cho học tập;

          - Phần mềm tin học;

          - Sản phẩm thân thiện với môi trường;

          - Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

          - Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

4.2. Hội đồng chấm thi xem xét đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi bằng hình thức chấm điểm trên hồ sơ dự thi và ý kiến thẩm định, đánh giá của các chuyên gia được Tổ Thư ký tổng hợp. Kết luận đánh giá, xét giải của Hội đồng chấm thi được ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng.

5. Khen thưởng

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng chấm thi sẽ quyết định các giải thưởng của Cuộc thi với số lượng giải tối đa như sau:

- 01 giải đặc biệt;

- 02 giải nhất;

- 05 giải nhì;

- 10 giải ba;

- 10 giải khuyến khích;

- 03 giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định khen thưởng đối với các đề tài/giải pháp đạt giải và chọn những giải pháp xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020;

6. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:

- Mức chi cho Cuộc thi theo Quyết định số 101/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi có kế hoạch vận động các nhà tài trợ để có thêm kinh phí khen thưởng dành cho các giải pháp đạt giải.

IV. Thời gian tổ chức và tiến độ thực hiện:

1.Thời gian tổ chức: từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020.

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ khi phát động đến hết ngày 15/5/2020.

- Hội đồng chấm thi, tổng kết, trao giải thưởng và lựa chọn giải pháp tham gia Cuộc thi toàn quốc trong tháng 6/2020.

2. Tiến độ thực hiện công việc :

 

STT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện

1

Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 01/2020

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

2

Quyết định thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi

Tháng 02/2020

Ban tổ chức Cuộc thi

3

Họp Ban Tổ chức, tổ Thư ký Cuộc thi

Tháng 02/2020

Ban tổ chức Cuộc thi

4

Duyệt kinh phí Cuộc thi

Tháng 02/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở KH&CN, Sở Tài chính.

5

Lễ phát động Cuộc thi

14 giờ, ngày 18/02/2020 tại Hội trường Sở KH&CN

Ban tổ chức Cuộc thi

6

Tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin

Tháng 02/2020 –  tháng 5/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi

7

Thu nhận bài dự thi và hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, thẩm tra hồ sơ

Tháng 02/2020 – 15/5/2020

Tổ thư ký

8

Tổ chức chấm, phản biện.

Tuần thứ 1 của tháng 6/2020

Tổ thư ký, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi

9

Lễ Tổng kết, trao giải.

Tuần thứ 2 của tháng 6/2020 tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

Ban tổ chức Cuộc thi

10

Chọn và gửi giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ toàn quốc lần thứ 16 năm 2020

Tháng 6/2020

Ban tổ chức Cuộc thi

 

 V. Tổ chức thực hiện

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh:

- Chủ trì điều hành và tổ chức Cuộc thi, Thường trực trong Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tổ chức phối hợp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các trường học tích cực tham gia Cuộc thi;

- Trực tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi; tổng hợp phân loại đề tài/giải pháp theo từng lĩnh vực; tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động tổ chức và nghiệp vụ của Cuộc thi;

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Báo cáo định kỳ cho Ban tổ chức.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và các  cơ sở Đoàn, Đội triển khai Cuộc thi sâu rộng trong tất cả đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh với nhiều hình thức khác nhau.

- Phối hợp tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Đưa kết quả tham gia Cuộc thi vào tiêu chí thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn, Đội.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Có văn bản và biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp; Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia Cuộc thi. Đăng ký số lượng học sinh tham dự lễ phát động.

- Phối hợp Liên hiệp Hội KH&KT tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết Cuộc thi.

 4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh lập dự toán kinh phí của Cuộc thi và xây dựng kinh phí hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các thí sinh có giải cao của Cuộc thi (nếu có).

- Xét duyệt kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định.

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

                   5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Phối hợp với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi để có kế hoạch triển khai tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

- Triển khai tổ chức tuyên  truyền về Cuộc thi trên các trang web của ngành quản lý, trên các Đài truyền thanh các Huyện, Thành phố với nội dung, thời lượng tin bài hợp lý.

6. Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

- Tham gia Hội đồng chấm thi.

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi có kế hoạch triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020.

 Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên nhi đồng tham gia đạt kết quả tốt Cuộc thi này./.

 

                                                 TM. BAN TỔ CHỨC

                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                                

 

 

 

                                                                           Lê Kim Hùng

                                          (KIÊM CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH)

 

  

Nơi nhận:

- Qũy hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC);

- Tỉnh ủy,UBND tỉnh (b/c);                                                                                        

- Các s: KH&CN, GD&DT, TT&TT;

- Tỉnh Đoàn;

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;                                                                             

- Thành viên BTC;

- Tổ Thư ký;

- Lưu: BTC.

 

hoành
Số lượt đọc: 864 - Ngày cập nhật: 13/02/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software