Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025.

 

LIÊN HIỆP HỘI TỈNH NINH THUẬN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025.

 

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh. Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2020-2025) được long trọng tổ chức 01 ngày 13/8/2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với sự có mặt của 100 đại biểu, đại diện cho gần 8.500 hội viên của 11 Hội thành viên và đơn vị trực thuộc.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Hoạt động của Liên hiệp hội là nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, các Hội thành viên, Hội viên đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:  - Xây dựng, củng cố, phát triển và kiện toàn tổ chức Liên hiệp hội;  - Vận động trí thức, khoa học công nghệ phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm Ban chấp hành Ban chấp hành Ban chấp hành công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng Ban chấp hành đồng và năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Ban chấp hành tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần cải thiện đời Ban chấp hành sống tinh thần trong đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ;  - Tham gia góp ý cho Đảng và Nhà nước những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức;   - Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh;  - Phối hợp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;  - Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; Tổ chức và đẩy mạnh phong trào sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân và thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh;  - Thực hiện vai trò là thành viên tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Kết quả Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành gồm 31 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên.

Phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thể hiện khá đầy đủ trong Báo cáo chính trị; được tiếp thu từ nhiều ý kiến góp ý của các Hội thành viên, Hội viên.

Một là, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ thật sự vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là tổ chức thành viên quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hai là, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đề ra, trọng tâm là:

- Công tác chính trị tư tưởng và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Liên hiệp hội.

- Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội nhằm tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ; Tổ chức các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho hội viên, người sản xuất nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, pháp luật và nâng cao dân trí. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân và thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

- Tăng cường hoạt động phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội nhằm đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                          Phạm Châu Hoành-TTK LHH Ninh Thuận

Ông Phạm Văn Hậu-Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng kỹ niệm chương của LHH Việt Nam

 

 

Phạm Châu Hoành
Số lượt đọc: 611 - Ngày cập nhật: 26/08/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software